کارت نشانگر رطوبت

 

 

کارت نشانگر رطوبت

 

اکثر محصولات به رطوبت بسیار حساس و آسیب پذیر می باشند؛ لذا در طول مدت انبار ، ذخیره سازی و همچنین حمل و نقل محصولات بسته بندی شده ، باید خشکی آنها کنترل شود.

کارتهای نشانگر رطوبت ؛ سطح بخار و رطوبت نسبی داخل بسته بندی محصول و یا فضاهای در بسته را نشان می دهد و کاربر این امکان را دارد که میزان رطوبت داخل بسته های خود را کنترل نماید.

 

مزیتهای کارت نشانگر مدل شش نقطه ای ( فاقد نمک کبالت ) :

  • نشانگر : 60% - 50%  - 40% - 30% - 20% - 10%  رطوبت نسبی
  • حساسیت کارتها : 5± % ( کالیبره شده )
  • نصب و جاگذاری بسیار ساده و در حد چند ثانیه
  • تست آسان و سریع مقدار رطوبت داخل بسته بندی محصول
  • فاقد کلروکبالت ( غیرسمی ) و سازگار با محیط زیست

 

نقاط نشانگر رطوبت از رنگ سبز ( در حالت خشک ) به رنگ آبی ( در حالت مرطوب ) تغییر میکند و میزان رطوبت نسبی فضای پیرامون خود را نشان می دهد.

 

کاربردها: صنایع الکترونیک ، اپتیک ، مخابرات ، بسته بندی فله ، تولیدات صنعتی ، موزه ها ، بسته بندیهای مهر و موم شده و ...