تعیین مقدار سیلیکاژل در بسته بندیها

 

 

تعیین مقدار صحیح سیلیکاژل در بسته بندیها

 

برای جلوگیری از آثار مخرب رطوبت بر روی محصولات باید بسته رطوبت گیر به همراه کالای مورد نظرمان در بسته بندی مطلوب قرار گرفته و محیط داخل بسته نسبت به هوا کاملا ایزوله گردد. در این حالت سیلیکاژل رطوبت داخل بسته وکیوم شده را جذب نموده و رطوبت نسبی داخل بسته را به حد صفر میرساند. لازم به ذکر است محصولات و کالاهای ما باید به نوعی بسته بندی شوند که هوای بیرون بسته بندی به داخل بسته امکان جریان نداشته باشد و برای کنترل مقدار رطوبت داخل بسته از کارت نشانگر رطوبت می توان استفاده کرد.

 1. تعیین نوع سیلیکاژل مورد نیاز در بسته بندی ها :
  بر اساس نوع و جنس کالا و بسته بندی ، شرایط انبارداری بسته و مدت  زمان انبار داری نوع سیلیکاژل مورد نیاز انتخاب میشود.
 2. تعیین  مقدار سیلیکاژل مورد نیاز در بسته بندی ها :
  ابتدا حجم بسته را محاسبه و سپس با توجه به جدول پائین مقدار مورد نیاز سیلیکاژل در هر بسته تعیین می شود.
  (برای ایمنی بیشتر میتوان درصدی بیش از حد جدول ذیل، سیلیکاژل برای داخل بسته بندیها انتخاب کرد)
   
   
  جدول ذیل برای استفاده از سیلیکاژل در بسته بندیهای گوناگون با محصولات مختلف راهنمای خوبی میباشد

Silicagel Packet Size

Volume ( Liters )

Box Volume( cm )

½ Gram

1.07

10×10×10 cm

1 Gram

2.14

13×13×13 cm

2 Gram

4.3

16×16×16 cm

5 Gram

10.6

22×22×22 cm

10 Gram

21.2

27×27×27 cm

25 Gram

53

38×38×38 cm

50 Gram

106

48×48×48 cm

100 Gram

212

60×60×60 cm

500 Gram

995

76×76×76 cm