اعطای نمایندگی در سراسر کشور

پذیرش نمایندگی فروش

گروه علمی تحقیقاتی مطلق نمایندگی فروش می پذیرد. از کلیه شرکتها و فروشگاههای فعال جهت همکاری دعوت به عمل می آید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و مذاکره با تلفن : 88909595 سرکار خانم محمدی تماس حاصل فرمایید