فروش ویژه محفظه سیلیکاژل ترانسفورمر رکتی فایر (حفاظت کاتدی)

Silicagel Breather Trans Rectifier (cathodic Protection)
فروش ویژه محفظه سیلیکاژل ترانسفورمر رکتی فایر (حفاظت کاتدی)
ابعاد:
ارتفاع: 192 میلیمتر
عرض: 97 میلیمتر
قطر پیچ اتصال: 25 میلیمتر
حجم محفظه روغن: 10 سی سی
وزن محفظه خالی: 195 گرم
ضخامت بدنه: 5/2 میلیمتر
جنس بدنه: پلاستیک لورن