سایر محصولات

آلومینیوم اکتیو : جهت مصرف در خشک کن های جذبی و صنعتی، کمپرسورها و ...

 

مولکولارسیو : جهت مصرف در صنایع گاز و پتروشیمی، اسپیسرهای شیشه دوجداره و ...

 

سوپر جاذب های پلیمری (SPA  ): جهت مصرف در صنعت کشاورزی، انواع پوشک، بتن و ...