ارزش ها

برخی شرکت‌ها با قوانین اداره می‌شوند، برخی با سلسله مراتب، اما گروه علمی تحقیقاتی مطلق با ارزش‌ها پیش می‌رود. ارزش‌هایی ساده اما بنیادین و اثربخش که سعی داریم آن‌ها را با مشتریان خود به اشتراک بگذاریم. این ارزش‌ها در تمام ارتباطات متقابل‌مان هدایتگر ماست.

ممتاز بودن

می‌خواهیم پیشرو باشیم. ویژگی ممتاز گروه مهندسی مطلق، سهولت در پذیرش سفارش و اعلام پایین ترین و بهترین قیمت.

ارزش‌آفرینی

هدف ما شناخت دقیق نیازهای مشتریان و حرکت به سمت پاسخ‌دهی به این نیاز‌هاست، تا ابزار و تجهیزات ارائه شده با بالاترین بهره‌وری در اختیار مشتریان قرار گیرد. شیوه‌ی کار ما ایجاد روابط بلندمدت از طریق پاسخگویی معتبر و مستمر به مشتریان و ارزش‌آفرینی برای آنان است.

شفافیت

گروه ما سیستمی باز و شفاف است. ما اطلاعاتی را که مخاطبان ذینفع در کسب‌و‌کار ما حق دسترسی به آن ‌را دارند، داوطلبانه منتشر می‌کنیم.

مسئولیت‌پذیری

آرمان ما ایجاد محیطی است که در آن افراد متکی‌به‌نفس، سخت‌کوش و نتیجه گرا، منتقد، صریح و صادق باشند و هرکس مسئولیت‌های درون سازمانی و اجتماعی رفتارهای خود را دانسته و به بهترین شکل انجام دهد.

وفای به تعهدات

به تعهدات خود در برابر مشتریان وفاداریم و اعتماد آن‌ها را پاس می‌داریم. ما افتخار می‌کنیم که برای همه مشتریان خود به عنوان یک شریک تجاری پایدار شناخته شویم.